MENU

ENTRECÔTE

NEDERLANDS

Liesa Van der Aa & One Trick Pony

Na PLAY maken Liesa Van der Aa en One Trick Pony ENTRECÔTE, het fonkelnieuwe, tweede deel uit hun triptiek Court of Choice over macht. Waar PLAY het machtsspel verbeeldde op een tennisbaan, kiest ENTRECÔTE een slagerij als arena voor de grillen van consument en producent. Klant is koning, maar waar eindigt zijn verantwoordelijkheid? Staat de winkelaar borg voor de instandhouding van de winkelier? Beseft de koper dat? En is de grens tussen koop en verkoop wel zo duidelijk te trekken? Waar of bij wie ligt dus uiteindelijk de macht? Al deze kwesties incarneren in de allegorische beenhouwerij van ENTRECÔTE. Vanachter een riant gevulde vleesvitrine fileert deze muzikale happening de kapitalistische maatschappij in de vorm van een duister, erotiserend en vermakelijk tableau. Ontroering en extase met de slacht en pracht van glanzend, roze vlees. Kortom, een voorstelling over de ondoorgrondelijke en onweerstaanbare wil van de mens, over de bron van zijn verlangens en driften.

regie, muziek & concept: Liesa Van der Aa 

with

Eva Ackerman | Naomi Beeldens | Isaak Duerinck | Jonas Leemans | Laura Kennis | Liesa Van der Aa | Mathias Van den Plas |  Rhea Vanhellemont

text: Nefertari Vanden Bulcke | dramaturgy: Lena Meyskens | choreography: Femke Gyselinck   | Costume: Wim Muyllaert | sound design: Roel Snellebrand | production manager: Veerle Vervoort | transcriptie: Stefaan De Rycke

A production by One Trick Pony, co-production DE SINGEL, with the support of Vlaamse Overheid

 

ENGLISH

Liesa Van der Aa & One Trick Pony

Following on from PLAY, Liesa Van der Aa and One Trick Pony are making ENTRECÔTE, the brand-new, second part of their triptych Court of Choice about power. Where PLAY depicted the power play on a tennis court, ENTRECÔTE chooses a butchers as an arena in which to grill consumer and producer alike. Customer is king, but where does his responsibility end? Does the customer act as guarantor for the survival of the shopkeeper? Does the buyer realise that? And is the boundary between buying and selling really that simple to draw? So where or with whom does the power ultimately lie? All these questions are embodied in the allegorical butchers in ENTRECÔTE. From behind a generously stocked meat counter, this musical happening fillets capitalist society in the form of a dark, eroticising and entertaining tableau. Poignancy and ecstasy with the slaughter and splendour of glistening pink meat. In short, a performance about the unfathomable and irresistible will of humans, about the source of their desires and instincts.

direction, music & concept: Liesa Van der Aa 

with

Eva Ackerman | Naomi Beeldens | Isaak Duerinck | Jonas Leemans | Laura Kennis | Liesa Van der Aa | Mathias Van den Plas |  Rhea Vanhellemont

text: Nefertari Vanden Bulcke | dramaturgy: Lena Meyskens | choreography: Femke Gyselinck | costume: Wim Muyllaert | sound design: Roel Snellebrand | production manager: Veerle Vervoort | transcription: Stefaan De Rycke

A production by One Trick Pony, co-production DE SINGEL, with the support of Vlaamse Overheid

Teaser Entrecôte