MENU

CASCADE / ARCADE

NEDERLANDS

ChampdAction

In CASCADE laat Maarten Buyl sopraan Naomi Beeldens een hybride dialoog aangaan met een virtuele elektronische dubbelganger van haar stem: vocaal vuurwerk en theatrale performance.

CASCADE verwijst naar het proces van transformatie en maskering dat ontstaat door het opeenvolgend doorgeven van informatie. Vanuit de ‘non-human’ objectieve poëtische methodiek, zoals deze door Natsume Soseki wordt beschreven in Kusamakura, verkent de compositie het potentieel van de waarneming. Een database van klank objecten, samengesteld uit locatie- en studio-opnames, wordt hertaald naar het unieke vocale profiel van de soliste. Zij realiseert simultaan door de directe beluistering en beleving van en in reactie op een audioscore een parallelle interpretatie. Een narratieve onderstroom, refererend naar The Cataract of Lodore van Robert Southey, vormt een evocatieve leidraad doorheen een virtueel klanklandschap, van waaruit in dialoog met de eigen stem een zelfportret wordt geschetst. Cascade werd gecreëerd bij ChampdAction in het kader van een driejarige ontwikkelingsgerichte beurs in samenwerking met sopraan Naomi Beeldens en is het eerste deel van het tweeluik Cascade / Arcade.   

Met Naomi Beeldens (sopraan) en Maarten Buyl (compositie en elektronica)

In ARCADE, een landschap waarvan de contouren voortdurend in beweging zijn en de horizon blijft wijken, voeren ChampdAction en Maarten Buyl vanuit verschillende windrichtingen een expeditie aan. Met poëzie en klank als DNA gaan zangers, percussionisten en kinderkoor een bionische verbintenis aan met de live electronics die hun muzikale realiteit spiegelen, bevragen, verbuigen en verbergen: een sonore ruimteschets die de oren prikkelt tot ze de ogen het onzichtbare doen zien.

Met Naomi Beeldens, Vincent Caers (percussie), Maarten Buyl (compositie en elektronica), Lars Morren (geluid) 

Een coproductie van De Bijloke en ChampdAction.

© Mark Rietveld (front picture)

ENGLISH

ChampdAction

Maarten Buyl has soprano Naomi Beeldens enter into a hybrid dialogue with a virtual electronic doppelgänger of her voice, for a combination of vocal fireworks and theatrical performance.

Cascade refers to the process of transformation and masking that arises with successive transfers of information. Starting from the 'non-human' objective poetic methods, as described by Natsume Soseki in Kusamakura, the composition explores the potential of perception. A database of sound objects, compiled from location and studio recordings, is 'translated' into the unique vocal profile of the soloist. She simultaneously makes a parallel interpretation through the direct listening to and perception of it, and in reaction to, an audio score. A narrative undercurrent, referring to Robert Southey's The Cataract of Lodore, forms an evocative thread running through a virtual landscape of sound out of which a self-portrait is drawn in dialogue with one's own voice. Cascade was premiered by ChampdAction as part of a three-year development-oriented grant, in collaboration with soprano Naomi Beeldens. It is the first section of the diptych Cascade / Arcade.

© Mark Rietveld (front picture)

_Recensie Klassiek Centraal | “Een dialoog tussen de virtuele en reële wereld stond centraal in het werk Cascade voor stem en live electronics van Maarten Buyl, het eerste deel van het concert van ChampdAction. Sopraan Naomi Beeldens ging in duet met haar vooraf opgenomen stem. Haar inzet was ruim geïnterpreteerd: spuwen, hijgen, zuigen, klakken, keelgeluiden, snuiven, sissen,  hikken, oprispingen en een onversneden Flatterzunge – dit alles bracht zij met de terloopsheid van een virtuoos. Elektronica bleek ook hier instrumenteel. Kikkergeluiden, signalen van dolfijnen en een klopboor werkten als bouwstenen van een surrealistische sfeer. Beeldens was in het zwart gekleed, ook het podium was zwart. Daardoor kregen haar gestes met vuisten en vingers zichtbare toegevoegde waarde. Alles viel op zijn plaats.”