MENU

Dead ladies show #3

NEDERLANDS
Gaea Schoeters / Passa Porta
 
Auteur Gaea Schoeters en literatuurhuis Passa Porta gaan verder met een ‘café chantant’ over drie opmerkelijke vrouwen die bij leven werden miskend en blijvende bewondering verdienen. In deze queer editie met Joke Devynck, Fleur Pierets en Johanna Pas.
 
In elke Dead Ladies Show delen drie sprekers — bevlogen auteurs, acteurs, wetenschappers of kunstenaars — hun liefde voor hun topvrouw. Ze gidsen je door haar leven, werk en verwezenlijkingen. Schrijfster Gaea Schoeters stelt de shows samen en leidt het geheel in goede banen. Centraal staat steeds een vrouw uit de letteren. Maar ook vrouwelijke ontdekkingsreizigers, atleten, kunstenaars en onderzoekers kunnen de revue passeren.
Het PrideFestival is reden genoeg voor actrice Joke Devynck, schrijfster Fleur Pierets en schrijfster/boekhandelaar Johanna Pas om stil te staan bij het leven en werk van drie wonderlijke vrouwen. In hun lecture-performances eren ze de lesbische Zwitserse romanschrijfster Annemarie Schwarzenbach, de Franse beeldhouwster Camille Claudel en de Amerikaanse polyamoureuze dichteres en prozaschrijfster Nathalie Clifford Barney.
 
Tussendoor brengen sopraan Naomi Beeldens en pianiste Lies Colman stoute Duitse cabaretmuziek van Marlène Dietrich en Claire Waldoff.
ENGLISH

Gaea Schoeters / Passa Porta

 

Author Gaea Schoeters and house of literature Passa Porta proceed with a ‘café chantant’ about three remarkable women that were undervalued during their lives, but deserve lasting admiration nonetheless. 

 

In each Dead Ladies Show, three speakers - passionate authors, actors, scientists or artists - share their love for an exceptional woman. They guide you through her life, work and realisations. Writer Gaea Schoeters compiles the evening and points the show’s direction. A woman from the world of literature is at the heart of each Dead Ladies Show, but female explorers, athletes, artists and researchers also get their limelight. 

The Brussels Pride Festival provides enough reason for actress Joke Devynck, author Fleur Pierets and author/bookseller Johanna Pas to take a glance at the life and work of three marvellous women. In their lecture-performances, they honour the lesbian Swiss writer AnneMarie Schwarzenbach, the French sculptor Camille Claude and the American Polyamorous poet and prose writer Nathalie Clifford Barney. 

 

Between the readings, soprano Naomi Beeldens and pianist Lies Colman bring lewd German cabaret music by Marlene Dietrich and Claire Waldoff.