MENU

QUARTETT

NEDERLANDS
Muziektheater Transparant / Les Âmes Perdues
Een luisterspel
“Ich bin ein sterbendes Konversationslexikon, jedes Wort ein Klumpen Blut.”
 
Met Quartett leverde de Duitse auteur Heiner Müller een meesterwerk af. Hij herknipte de 18de eeuwse briefroman ‘Les liaisons dangereuse’ tot een sinister spel, waarin het liefdespaar Valmont en Merteuil afrekent met elkaar in een koortsig ritueel. Ze re-ensceneren hun kwetsuren en escapades in rollenspelen, waarin woorden en seks wapens zijn in een oud ‘goed gespeeld’ spel.
 
Quartett neemt Heiner Müller’s tekst als uitgangspunt voor een luisterspel. De klankruimte die zich opent is een duistere, associatieve stroom van tekst en muziek. Een auditief landschap waarin de figuren Valmont en Merteuil opduiken in een eindspel waarin ze hun slachtoffers, Cécile en Madame de Tourvel meesleuren in een zelfvernietigende draaikolk.
 
Met muziek van Roy Orbison, Olivier Messiaen, Franz Schubert, Francis Poulenc, Anton Webern, Iggy Pop en elektronische composities van Jo Thielemans sleurt dit luisterspel je mee in een apocalyptische speeltuin vol hunkering en angst.
 
TEKSTBEWERKING: WOUTER VAN LOOY • REGIE: WOUTER VAN LOOY • ZANG I SPEL: NAOMI BEELDENS • EWOUT LEHOUCQ • ISAAK DUERINCK • KATRIN LOHMANN • LES ÂMES PERDUES • MONTAGE: JO THIELEMANS • ELEKTRONISCHE COMPOSITIES: JO THIELEMANS
ENGLISH

Muziektheater Transparant / Les Âmes Perdues

A podcast

“Ich bin ein sterbendes Konversationslexikon, jedes Wort ein Klumpen Blut.”

With Quartett the German author Heiner Müller delivered a masterpiece. He re-cut the 18th century epistolary novel Les liaisons dangereuses into a sinister game, in which the love couple Valmont and Merteuil take care of each other in a feverish ritual. They re-enact their injuries and escapades in role plays, in which words and sex are weapons in an old 'well played' game.

Quartett takes Heiner Müller's text as a starting point for a podacst. The sound space that opens up is a dark, associative flow of text and music. An auditory landscape in which the figures Valmont and Merteuil emerge in a game in which they drag their victims, Cécile and Madame de Tourvel, into a self-destructive vortex.

With music by Roy Orbison, Olivier Messiaen, Franz Schubert, Francis Poulenc, Anton Webern, Iggy Pop and electronic compositions by Jo Thielemans, this podcast drags you into an apocalyptic playground full of longing and fear.

DIRECTION: WOUTER VAN LOOY • TEXT ADAPTATION: WOUTER VAN LOOY • VOCALS/MUSIC: NAOMI BEELDENS • ISAAK DUERINCK • EWOUT LEHOUCQ • KATRIN LOHMANN • LES ÂMES PERDUES • ELECTRONICAL COMPOSITIONS: JO THIELEMANS • MONTAGE: JO THIELEMANS